14. Dr. Bares Award, Idea

Rok

2017

Finanční ocenění

47 500 EUR

 

Přihlášku do kategorie Idea zašlete v anglickém jazyce prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 15. 4. 2018.

Máte-li jakýkoli dotaz k souteži Dr. Bares Award, kontaktujte organizátora emailem na Dr-Bares-Award@promed.cz.

Přihláška

Autor
Idea
Například: Acetylsalicylic acid: possible preventive of coronary thrombosis
Například: a) Myocardial infarction is likely due to rapid thrombosis at sites of atherosclerotic narrowing. b) There are some data suggesting that aspirin has anticoagulant properties. c) I hypothesize that aspirin could be preventive of coronary thrombosis.
Například: For 36 years my surgical work has been primarily removal of tonsils and adenoids. Of the hundreds of cases handled practically no hemorrhage occurring until about 6 years ago, at which time an alarming number of hemorrhages were evidenced in disturbing frequency. I am convinced that this increased bleeding results from the chewing of aspirin gum to relieve pain. I have found in the literature some evidence that aspirin prolonged prothrombin time and reports of more frequent hemorrhaging among patients who chewed aspirin gum after a tonsillectomy or a tooth extraction. I hypothesize that aspirin could be preventive of coronary thrombosis…

Příklad byl zvolen na počest dr. Lawrence L. Cravena (1883–1957), průkopníka konceptu používání kyseliny acetylsalicylové v kardiovaskulární prevenci. Přes jeho intenzivní snažení byl tento koncept potvrzen a široce akceptován až po více než 40 letech.

Soubory musí být menší než 50 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp rar zip 7z.
Prohlášení