Dr. Bares Award

PRO.MED.CS Praha a.s. farmasevtika şirkətinin rəhbərliyi, qastroeneterologiya və hepatologiya sahələrində ən yaxşı elmi iş müsabiqəsini elan edir. Müsabiqə 1993-cü ildən, bir qayda olaraq ildə iki dəfə keçirilir. 2005-ci ildən müsabiqə, şirkətin banisi, uzun illər şirkətinin baş direktoru çalışmış, qastroeneterologiyanın böyük mesenatı doktor Rudolf O.Baresin adını daşıyır – Dr.Bares Award.