logo PRO.MED.CS Praha a.s.

Pro další strategický rozvoj hledáme do našeho týmu nového kolegu/kolegyni na pozici:

Global Director of Business Development

Global Director of Business Development

Jsme původní českou farmaceutickou společností a jsme jiní než ostatní. Nejsme originální firmou, ale nejsme ani firmou generickou.

Stojíme na pomezí těchto dvou typů farmaceutických společností, jsme firmou vyrábějící generické produkty s přidanou hodnotou. Generickým produktům konkurujeme naším originálním přístupem a neustálým zlepšováním, hledáním nových indikací a individuálního využití těch nejlepších a nejzajímavějších molekul, které máme k dispozici.

Naší hlavní terapeutickou oblastí je gastroenterologie a portfolio tvoří především recepturní léky.

V těchto oblastech u nás probíhá intenzivní výzkum a vývoj nových a upravených produktů, které pomáhají pacientům ve více než 30 zemích světa, kde prodáváme své výrobky.

Firmu tvoří lidé. Proto jsou pro nás naši zaměstnanci klíčem k úspěchu a uvědomujeme si to. Vzhledem ke specifickému typu naší firmy přiznáváme, že jsme nároční. Víme, jaký typ člověka u nás může uspět a jaký ne.

Co mají tedy naši nejúspěšnější kolegové společného? Jsou to osobnosti, které přemýšlejí jinak. Přemýšlejí originálně a vidí souvislosti, které jsou většině skryté. Dívají se na svět jako na přehlídku možností, ze kterých je potřeba vybrat tu nejzajímavější a nejvhodnější. A poté, co si jednu z možností zvolí, ji zanalyzují do posledního detailu a pak za ní jdou. A to až do úspěšného konce.

dále
Global Director of Business Development

Budete stratégem. Na této významné pracovní pozici v naší společnosti budete realizovat vytyčené cíle a strategie společnosti z hlediska rozvoje nových teritorií a partnerů.

Co si pod tím můžete představit? Hledáme člověka, který má široký rozhled a je zvyklý přemýšlet jinak než ostatní a pak určit směr, kterým jít.

Buďme konkrétní. Máme úspěchy v regionech a zemích, kde již působíme, především na východě. Teď chceme expandovat dál. Potřebujeme Vás na to, abyste určili geografický směr našeho rozvoje. Bude to Čína? Peru? Keňa?

Doporučení a určení toho správného směru je to, co od Vás očekáváme. Výstupem bude byznys model, ve kterém navrhnete především nejvhodnější způsob, jak v dané zemi postupovat.

Budete stratégem.

Budete analytikem.

Budete analytikem. Vaše analytické schopnosti využijete při posuzování možných akvizic, kooperací či marketingu.

Vnímáte sám sebe jako analytika?

Jakým způsobem uvažujete a přemýšlíte?

Když řešíte problém, jdete do hloubky a zvažujete, jak mohou konsekvence zdánlivě nesouvisejících věcí ovlivnit výsledek?

Umíte sám sobě položit ty správné otázky a identifikovat, co je důležité a co má největší dopad? Odhalíte díky těmto otázkám slabiny a potenciální rizika?

Potřebujeme, abyste byl „chytrý analytik“ jdoucí přímo k jádru věci. To znamená člověk, který umí skloubit dopad detailu se strategickým nadhledem a intuicí, založenou na minulých zkušenostech.

Na této pozici budete rozhodovat o vývoji naší firmy s přímým dopadem na zisk anebo ztrátu v řádech milionů eur. Při takové zodpovědnosti už je opravdu potřeba se zamyslet a prozkoumat veškeré souvislosti.

Budete tvůrčí. Dáme prostor Vašim nápadům a netradičním řešením.

Naše společnost je jiná, proto potřebujeme člověka, který je „jiný“ než ostatní.

Neočekáváme, že budete mít pouze strategické myšlení založené na datech a analýzách, ale že budete také hledat jiná a neobvyklá řešení. A nebude to něco, co Vás „bolí“, ale naopak. Je to pro Vás přirozenost, je to něco, co děláte dnes a denně, a proto svoje „out of box“ myšlení uplatňujete zcela automaticky i v práci.

Díváme se na věci jinak a vidíme příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Víme, jak se odlišit, abychom my byli ti, co jsou úspěšní. A to očekáváme od Vás a současně Vám to nabízíme.

Budete tvůrčí.

Budete inspirací.

Budete inspirací. Svým výkonem budete inspirovat svůj vlastní tým, ve kterém budou Vaši spolupracovníci nadšení pro business stejně jako Vy!

Aktuálně zde máme rozvíjející se tým schopných kolegů, se kterými můžete do začátku počítat. A jakým způsobem budete tým následně rozšiřovat, je už jen na Vás.

Kromě přímých podřízených budete intenzivně pracovat i s externími partnery a zástupci. I zde budete uplatňovat své schopnosti leadera a vyjednavače.

Budete pracovat na „centrále“ úspěšné společnosti.

Co to znamená? Rozhodovací pravomoc „centrály“ v oblasti business developmentu bude ve Vašich rukou.

Budete podřízeni přímo generálnímu řediteli. Vy budete ten, kdo bude ovlivňovat směr, kterým půjdeme.

Nebudete ztrácet čas probojováváním se přes mnohaúrovňové řízení, které je vlastní většině nadnárodních korporací, nastavováním politických vztahů a ztrácením času neefektivními diskuzemi. V naší firmě stačí, když ukážete své výsledky. To je pro nás to jediné důležité a to, do čeho potřebujete svůj čas investovat.

Svůj návrh představíte generálnímu řediteli, obhájíte si ho a následně zrealizujete.

S touto rolí souvisí velká svoboda v pravomocích a s tím neoddělitelně vysoká zodpovědnost a transparentnost. Jsme otevření, a proto považujeme za důležité to zde zmínit. Bude na Vaši práci vidět. Se svobodou v rozhodování a možností uplatnit své nápady a potenciál zároveň souvisí zodpovědnost za vše, co se ve Vaší oblasti děje. Úspěchy, neúspěchy, komplikace. Není však třeba nic maskovat nebo zakrývat. Z dílčího neúspěchu u nás neděláme vědu, pokud je jednou z odboček na úspěšné cestě k dosažení cíle. Jdeme dál a hodnotíme Váš úspěch.

Zajímá Vás to? Chcete to? Pokud ano, jste náš člověk.

Budete pracovat na „centrále“ úspěšné společnosti.

dále

Co Vám pomůže na této pozici uspět a co byste měl umět?

Odměňování

Co Vám pomůže na této pozici uspět a co byste měl umět?

Pomůže Vám, pokud máte strategické a pokročilé analytické myšlení a zároveň se na věci díváte jinak – mimo zažité rámce, takzvaně „out of box“.

Pomůže Vám, pokud jste alespoň část svého profesního života strávil ve farmaceutické nebo medicínské společnosti a znáte specifika tohoto odvětví.

Pomůže Vám, pokud za sebou máte zkušenost s vyhledáváním nových trhů, expanzí do nových zemí a regionů.

Pomůže Vám, pokud víte, jak spolupracovat s lokálními partnery a distributory v regionech s jinou kulturou, než je naše.

Pomůže Vám výborná znalost angličtiny a jakýchkoliv jiných světových jazyků.

Pomůže Vám také to, když se nám budete moci pochlubit svými dřívějšími konkrétními projekty a dosaženými úspěchy.

Odměňování

Uvědomujeme si, že máme vysoké nároky, ale jsme ochotni i schopni je adekvátně a atraktivně ocenit.

Kromě standardních benefitů klademe důraz na vzdělávání a rozvoj nejdůležitějších kompetencí, které jsme již popsali výše.

Odměnou je i možnost pracovat na této exkluzivní, a na farmaceutickém trhu v České republice zcela ojedinělé pracovní pozici. Pokud jste takový, jakého Vás potřebujeme, bude Vás to zkrátka bavit.

dále

Jste náš člověk? Napište nám!