logo PRO.MED.CS Praha a.s.

Pro další strategický rozvoj hledáme do našeho týmu nového kolegu/kolegyni na pozici:

Global Director of Business Development

Global Director of Supply Chain

Jsme původní českou farmaceutickou společností a jsme jiní než ostatní. Nejsme originální firmou, ale nejsme ani firmou generickou.

Stojíme na pomezí těchto dvou typů farmaceutických společností, jsme firmou vyrábějící generické produkty s přidanou hodnotou. Generickým produktům konkurujeme naším originálním přístupem a neustálým zlepšováním, hledáním nových indikací a individuálního využití těch nejlepších a nejzajímavějších molekul, které máme k dispozici.

Naší hlavní terapeutickou oblastí je gastroenterologie a portfolio tvoří především recepturní léky.

V těchto oblastech u nás probíhá intenzivní výzkum a vývoj nových a upravených produktů, které pomáhají pacientům ve více než 30 zemích světa, kde prodáváme své výrobky.

Firmu tvoří lidé. Proto jsou pro nás naši zaměstnanci klíčem k úspěchu a uvědomujeme si to. Vzhledem ke specifickému typu naší firmy přiznáváme, že jsme nároční. Víme, jaký typ člověka u nás může uspět a jaký ne.

Co mají tedy naši nejúspěšnější kolegové společného? Jsou to osobnosti, které přemýšlejí jinak. Přemýšlejí originálně a vidí souvislosti, které jsou většině skryté. Dívají se na svět jako na přehlídku možností, ze kterých je potřeba vybrat tu nejzajímavější a nejvhodnější. A poté, co si jednu z možností zvolí, ji zanalyzují do posledního detailu a pak za ní jdou. A to až do úspěšného konce.

dále
Global Director of Supply Chain

Budete klíčovým managerem centrály naší společnosti. V této pozici dochází k průniku oblastí výroby, nákupu a logistiky a Vy budete tím, kdo všechny tyto tři oblasti bude propojovat, kdo bude maticově řídit jednotlivé projekty v naší společnosti.

Budete klíčovým managerem.

Budete stratégem.

Budete stratégem a současně organizátorem. Na této významné pracovní pozici v naší společnosti budete řídit a monitorovat propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce.

Co si pod tím můžete představit? Hledáme člověka, který zná celý proces toku zboží, materiálu a skladového hospodářství od A do Z. Začíná to nákupem a vstupem materiálu do firmy, následuje zpracování a výstup v podobě zboží a pokračuje to jeho dodáním k cílovému zákazníkovi.

Budete mít možnost vytvořit globální logistický systém, budete řídit logistiku návaznou na launche produktů a efektivitu dodávek zboží v návaznosti na marketingové kampaně.

Budete projektovým leaderem klíčových celofiremních procesů. Budete intenzivně spolupracovat nejen se svými přímými podřízenými, ale i maticově, s výše zmíněnými kolegy z Výroby, nebo Logistiky, a to jak v ČR, tak v našich zastoupeních jinde po světě.

Zde povedete projekty napříč jednotlivými útvary. Budete si moci vytvořit tým projektových managerů, kteří se těmito projekty budou zabývat detailně.

Máte zkušenost například s řízením transferu výroby? Výborně, to je typ zkušenosti, kterou u nás využijete.

Budete projektovým leaderem.

Budete inspirací.

Budete inspirací, svým výkonem budete inspirovat svůj vlastní tým, ve kterém budou Vaši spolupracovníci nadšení pro svoji práci stejně jako Vy!

Přímo podřízený Vám bude tým Nákupu.

Kromě přímých podřízených budete intenzivně pracovat i s externími partnery a zástupci. I zde budete uplatňovat své schopnosti leadera a vyjednavače.

Budete pracovat na „centrále“ úspěšné společnosti.

Co to znamená? Rozhodovací pravomoc „centrály“ v oblasti supply chain bude ve Vašich rukou.

Budete podřízeni přímo generálnímu řediteli. Vy budete ten, kdo bude ovlivňovat směr, kterým půjdeme.

Nebudete ztrácet čas probojováváním se přes mnohaúrovňové řízení, které je vlastní většině nadnárodních korporací, nastavováním politických vztahů a ztrácením času neefektivními diskuzemi. V naší firmě stačí, když ukážete své výsledky. To je pro nás to jediné důležité a to, do čeho potřebujete svůj čas investovat.

Svůj návrh představíte generálnímu řediteli, obhájíte si ho a následně zrealizujete.

S touto rolí souvisí velká svoboda v pravomocích a s tím neoddělitelně vysoká zodpovědnost a transparentnost. Jsme otevření, a proto považujeme za důležité to zde zmínit. Bude na Vaši práci vidět. Se svobodou v rozhodování a možností uplatnit své nápady a potenciál zároveň souvisí zodpovědnost za vše, co se ve Vaší oblasti děje. Úspěchy, neúspěchy, komplikace. Není však třeba nic maskovat nebo zakrývat. Z dílčího neúspěchu u nás neděláme vědu, pokud je jednou z odboček na úspěšné cestě k dosažení cíle. Jdeme dál a hodnotíme Váš úspěch.

Zajímá Vás to? Chcete to? Pokud ano, jste náš člověk.

Budete pracovat na „centrále“ úspěšné společnosti.

dále

Co Vám pomůže na této pozici uspět a co byste měl umět?

Odměňování

Co Vám pomůže na této pozici uspět a co byste měl umět?

Pomůže Vám, pokud máte strategické a pokročilé analytické myšlení, a zároveň se na věci díváte jinak - mimo zažité rámce.

Pomůže Vám, pokud jste alespoň část svého profesního života strávil ve farmaceutické společnosti, nebo společnosti z jiného regulovaného oboru.

Pomůže Vám, pokud za sebou máte významnou zkušenost z vedoucí pozice v oblasti výroby, logistiky a nákupu.

Pomůže Vám, pokud víte, jak spolupracovat s lokálními partnery a distributory v regionech s odlišnou kulturou, než je naše.

Pomůže Vám výborná znalost angličtiny, se znalostí ruštiny budete mít velkou výhodu.

Pomůže Vám také to, když se nám budete moci pochlubit svými dřívějšími konkrétními projekty a dosaženými úspěchy.

Odměňování

Uvědomujeme si, že máme vysoké nároky, ale jsme ochotni i schopni je adekvátně a atraktivně ocenit.

Kromě standardních benefitů klademe důraz na vzdělávání a rozvoj nejdůležitějších kompetencí, které jsme již popsali výše.

Odměnou je i možnost, pracovat na této exkluzivní, a na farmaceutickém trhu v České republice zcela ojedinělé pracovní pozici. Pokud jste takoví, jaké Vás potřebujeme, bude vás to zkrátka bavit.

dále

Jste náš člověk? Napište nám!