International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a. s. arendab tugevaid partnerlussuhteid gastroenteroloogide ja hepatoloogidega kõigis riikides, kus see tegutseb. Selleks et Lääne-, Kesk- ja Ida-Euroopa, samuti kogu Venemaa ja Kesk-Aasia eksperdid saaksid kogemusi vahetada, korraldame ja toetame rahaliselt mitmesuguseid erialaseid kohtumisi, mille fookuses on kõige uuemate meditsiiniliste teadmiste esitlemine.

Tähtsamate ürituste hulka kuulub International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG ei ole seotud PRO.MED.CS toodete esitlemisega, vaid keskendub uute mao-sooletrakti ravimeetodite esitlemisele ja arutamisele loengute ning postrite vormis.