GDPR compliance

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s řešením případu potenciálního nežádoucího účinku léčivého přípravku budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících bezpečnost léčivých přípravků a farmakovigilance, a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné řešení případů podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, které v nezbytných případech zahrnuje také potřebu získat od Vás doplňující informace o konkrétním podezření. Vaše osobní údaje mohou být dále předány příslušným dozorovým zdravotnickým orgánům za účelem dodržení příslušných zákonných povinností. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo uplatnit u správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.