Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře:

Kontakt
Informace o léčivém přípravku
Uveďte lékovou formu, sílu a dávkování přípravku, dobu podávání (od – do), číslo šarže, a které další léčivé přípravky nebo doplňky stravy užíváte
Informace o nežádoucím účinku

* - povinná pole

Odesláním hlášení nežádoucího účinku berete na vědomí, že společnost PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 00147893, se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Pro více informací klikněte zde.