9. International Symposium of Gastroenterology

Datum

31. 5. 2012 - 02. 6. 2012

Místo

Taškent, Uzbekistán

Země

BIH, BLR, CZE, ESP, EST, KAZ, KGZ, LTU, LVA, MDA, POL, RUS, SRB, SVK, SVN, UKR, UZB

Počet účastníků

371

Témata

Inflammatory Bowel Disease; Autoimmune Diseases; Endoscopic approaches in the therapy of emergent GIT diseases and conditions; Hepatobiliary Diseases

Program

Taškent byl poprvé svědkem prestižního mezinárodního setkání gastroenterologů. International Symposium of Gastroenterology probíhalo z iniciativy a za podpory české farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. a ve spolupráci se zástupci gastroenterologických společností řady evropských států, Ruské federace a zemí Střední Asie.

Akce sdružila více než 350 pozvaných odborníků ze 17 zemí Evropy, Ruska a SNS. Poskytla možnost pro výměnu informací, posouzení obecných principů léčby pacientů a prezentování vlastních vědeckých výsledků a výzkumů před kolegy.

První den zazněl cyklus přednášek na téma zánětlivých onemocnění střev, druhý den byl věnován tématu autoimunních onemocnění a poslední den se diskutovala problematika různých aspektů endoskopických metod v léčbě urgentních stavů a také téma hepatobiliárních onemocnění.

Všechny příspěvky zazněly v angličtině, ale účastníci měli též možnost poslechnout si přednášky simultánně tlumočené do ruštiny.

International Symposium of Gastroenterology poprvé ve Střední Asii

Taškent, hlavní město Republiky Uzbekistán, byl poprvé svědkem prestižního mezinárodního setkání gastroenterologů. Od 31. května do 2. června 2012 probíhalo 9. International Symposium of Gastroenterology (ISG) z iniciativy a za podpory české farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. a ve spolupráci se zástupci gastroenterologických společností řady evropských států, Ruské federace a zemí Střední Asie.

ISG se koná každé dva roky a je jednou z nejvýznamnějších odborných akcí k dané problematice. „Jsme velmi rádi, že ISG, které má v Evropě velkou tradici (v minulosti se konalo mimo jiné v Andoře, Palmě de Mallorca, Praze, Krakově, Tallinnu, Kyjevě), si nyní díky spolupráci všech zúčastnivších se zemí razí cestu i do Střední Asie,“ řekl ve svém interview pro místní tisk prof. José Armengol-Miró (Španělsko), jeden ze zakladatelů tohoto sympozia. Hosty a účastníky konference přivítal jménem uzbecké vlády ministr zdravotnictví Adham Ikramov ve třech jazycích. Ministr vyzdvihl důležitost problémů považovaných účastníky konference za aktuální a vyjádřil přesvědčení, že tato událost umožní uzbeckým lékařům představit své zkušenosti v oblasti gastroenterologie a bude příležitostí pro efektivní výměnu názorů. Účastníky přivítal i Roman Masařík, zástupce Velvyslanectví České republiky, které přispělo k úspěšné organizaci a průběhu sympozia, především ale k příjezdu hostů do Uzbekistánu.

Akce sdružila více než 350 pozvaných odborníků ze 17 zemí Evropy, Ruska a SNS. Umožnila výměnu informací, posoudit obecné principy léčby pacientů a prezentovat vlastní vědecké výsledky a výzkum kolegům. Do Taškentu přijeli vysoce kvalifikovaní odborní lékaři – nejlepší evropští hepatologové, gastroenterologové a zástupci tradičních gastroenterologických škol.

První den zazněl cyklus přednášek na téma zánětlivých onemocnění střev, druhý den byl věnován tématu autoimunních onemocnění a poslední den se diskutovala problematika různých aspektů endoskopických metod v léčbě urgentních stavů a také téma hepatobiliárních onemocnění.

Během tří dnů aktivní práce zaznělo 40 přednášek a díky zajímavým a aktuálním tématům v sále nezůstávala volná místa. Účastníci sympozia obdrželi informační materiály a o přestávkách mezi přednáškami probíhala aktivní diskuze o dalších referátech, jejichž výsledky a závěry někteří odborníci prezentovali na posterech. Všechny příspěvky zazněly v angličtině, ale účastníci měli též možnost poslechnout si přednášky simultánně tlumočené do ruštiny.

ISG 2012 se stalo významnou událostí v životě středoasijské zdravotnické veřejnosti. „Je zapotřebí ve velké míře využívat takové formy vzdělávání, jako jsou každoroční národní školy a gastroenterologické konference, a zapojit do nich domácí vědce a přední odborníky z blízkého i vzdáleného zahraničí,“ shrnul ministr zdravotnictví Uzbekistánu Adham Ikramov.

Gulnara Nussipakynova, Medical Coordinator

Fotogalerie ISG 2012

K účasti na devátém International Symposium of Gastroenterology se registrovalo 371 lékařů ze 17 zemí světa.
Aktivní účast na sympoziu přijal i prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti.
Na sympoziu bylo prezentováno 40 prací odborníky z 10 zemí. Ruskou gastroenterologii reprezentoval i prof. Dr. Vladimir Ivashkin.
Sympoziu předcházela tisková konference za přítomnosti zástupců uzbeckého tisku a televize (na fotografii rozhovor s doc. MUDr. Janem Kotrlíkem, CSc., a prof. MUDr. Petrem Dítětem, DrSc.).
Multimediální sál v hotelu Dedeman Silk Road Tashkent s kapacitou 500 osob patří k největším v Uzbekistánu.
Prof. Dr. Yeldos Izatullaev (Kazachstán) četl přednášku Clinical and Endoscopic Endpoints in Practice.
Mezinárodní sympózium zahájili uzbecký ministr zdravotnictví Dr. Adkham Ikramov (vlevo) a zástupce českého velvyslanectví v Taškentu Mgr. Roman Masařík (vpravo).
V sekci hepatobiliary diseases vystoupil prof. Dr. A. Nersesov s přednáškou Nonalcoholic Steatohepatitis.
Oficiálním jazykem sympozia byla angličtina, přednášky byly tentokrát simultánně tlumočeny i do ruštiny.
Prof. Dr. José Armengol-Miró (Španělsko, na fotografii vpravo) vystoupil s přednáškou State of the Art: Notes from the Laboratory to Clinical Practice.
V sekci inflammatory bowel disease II vystoupil také prof. Dr. Mirvasit Karimov (Uzbekistán) s přednáškou IBD as a Risk Factor for Colorectal Carcinoma.
Prof. Dr. Alexander Trukhmanov (Rusko) vystoupil s přednáškou Enteric Antibodies and Gut Motility Disorders.
Bloky přednášek řídili dva předsedající. Sekci inflammatory bowel disease I moderovali Prof. Dr Hab. n. med. Grażyna Rydzewska (Polsko) a prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Česká republika).
Dr. Joan Dot Bach (Španělsko) vystoupil s přednáškou Problems with the Dislocation of Stents in the Biliary and Pancreatic Tree.
Na počest zakladatele společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. Dr. Rudolfa Barese zazněla přednáška prof. Dr. Vladislava Tsukanova (Rusko) Effectiveness of Combined Treatment of Barrett´s Oesophagus and Erosive Oesophagitis Using Proton Pump Inhibitors and Ursodeoxycholic Acid.