International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a.s. buduje silné partnerské vztahy s gastroenterology a hepatology ve všech zemích, kde působí. Za účelem výměny zkušeností odborníků západní, střední a východní Evropy, ale i celého Ruska a Střední Asie pořádáme a sponzorujeme různá odborná setkání zaměřená na prezentaci nejnovějších lékařských poznatků.

K nejvýznamnějším z nich patří International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG není spjato s prezentací produktů PRO.MED.CS, ale je zaměřeno na prezentaci nových způsobů léčby gastrointestinálního systému formou diskutovaných přednášek a posterů.