International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a.s. Компаниясы өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн бардык мамлекеттердеги гастроэнтерологдор жана гепатологдор менен бекем өнөктүк мамилелерди куруп келет. Батыш, Орто жана Чыгыш Европанын, ошондой эле Россиянын жана Орто Азиянын адистеринин ортосунда тажрыйба алмашуу максатында биз медицинадагы жаңылыктарды презентациялоого багытталган ар кандай илимий жолугушууларды өткөрүп жана демөөрчүлүк кылып келебиз.

Эң белгилүүлөрүнө International Symposium of Gastroenterology (ISG) кирет. ISG PRO.MED.CS Praha a.s. компаниясынын продукцияларын презентациялоо менен эч кандай байланышы жок, симпозиум ашказан-ичеги трактынын ооруларын дарылоодогу жаңы ыкмаларды доклад жана талкуу жүрүүчү постерлер формасында презентациялоого багытталган.