Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга карата макулдук

Европа парламентинин жана Кеңешинин (EU) 2016/679 токтомуна ылайык (мындан ары текст  боюнча «GDPR») биз сизди, тиешелүү контакт формасы аркылуу жөнөтүлгөн сиздин арызыңызга байланыштуу сиз бере турган каалагандай жеке маалымат, жашыруун сактала тургандыгын жана «PRO.MED.CS Praha a.s.» компаниясы (мындан ары текст боюнча «Администратор») тарабынан сиздин арызды иштетип чыгуу үчүн иштетиле тургандыгына ишендиребиз, жана кийинчерээк бул маалымат максимум эки жыл ичинде гана сакталып турат. Сиз өз макулдугуңузду өз ыктыярыңыз менен бересиз жана аны каалагандай убакытта кайра чакыртып ала аласыз. Бирок, көңүл буруңуз, сиздин макулдугуңузду берүү сиздин арызды карап чыгуу үчүн шарт болуп саналат, эгерде Администратор сиздин жеке маалыматтарыңызды арызды иштеп чыгуу үчүн жана сиздин макулдугуңузсуз башка жол менен иштеп чыгууга укугу жок болгон учурда гана. Бул, эң алгач, эгерде сиздин арызды иштеп чыгуу жалпыга жеткиликтүү кесиптик маалыматтык кызматтын (VPOIS) жеткиликтүүлүгүн же жагымсыз кыйыр реакцияга карата шектенүү учурларына кошо алуу менен дары-дармек каражаттарынын коопсуздугун (фармакокөзөмөлү) камсыздоо үчүн, же эгерде мындай иштеп чыгуу Администратордун же үчүнчү жактардын мыйзамдуу кызыкчылыктары үчүн зарыл болгон учурда зарыл болсо орун алат. Жеке маалыматтарды ушул маалымдамада көрсөтүлгөндөй иштеп чыгууга байланыштуу, сиз, GDPRге ылайык, Администратордон өз жеке маалыматыңызга кирүү жеткиликтүүлүгүн талап кылууга, алардын көчүрмөлөрүн сурап алууга, оңдоого, өчүрүүгө же иштеп чыгууну чектөөгө, же аларды иштеп чыгууга карата каршы жооп айтууга укугуңуз бар, жана/же ыктыярдуу берилген макулдуктун негизинде иштетиле турган жеке маалыматтарды берүүгө карата укугуңуз бар болот. Сиздин ошондой эле тиешелүү көзөмөлдөө органына, бул орган катары Чехия Республикасында Жеке маалыматтарды коргоо боюнча башкармалык эсептелет, даттануу менен кайрылууга укугуңуз бар.