Nevēlamā blakus efekta paziņošana

Kontakts
Informācija par zālēm
Norādiet zāļu veidu, stiprumu un zāļu devu, lietošanas ilgumu (no - līdz), numuru, un kādas citas zāles vai pārtikas papildinātājus Jūs lietojat
Informācija par blakus efektu

* - jāaizpilda obligāti

Nosūtot paziņojumu par nevēlamu ietekmi, ņemiet vērā, ka sabiedrība „PRO.MED.CS Praha a.s.”, reģ. Nr.: 00147893, juridiskā adrese Telčská 377/1, Michle, 140 00 Prāga 4, Čehijas Republika, ir tiesīga apstrādāt Jūsu personas datus. Papildinformācijai uzklikšķiniet šeit.