FIB-4 kalkulator

Pobierz aplikację

Prosty wskaźnik zaawansowanego włóknienia wątroby stosowany u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i u chorych z NAFLD.

FIB-4 kalkulator jest oparty na: Sterling R.K., Lissen E., Clumeck N., et. al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis patients with HIV/HCV co-infection. Hepatology 2006; 43: 1317-1325.