Kalkulator skali NAFLD Fibrosis Score (NFS)

Pobierz aplikację

Prosty system oceny precyzyjnie klasyfikujący pacjentów z NAFLD na posiadających i nieposiadających zaawansowanego włóknienia wątroby (F3 i F4), dzięki czemu znaczna liczba pacjentów nie wymaga biopsji wątroby.

Kalkulator skali NAFLD Fibrosis Score jest oparty na: Angulo P., Hui J.M., Marchesini G., Bugianesi E., George J., Farrell G.C., Enders F., Saksena S., Burt A.D., Bida J.P., Lindor K., Sanderson S.O., Lenzi M., Adams L.A., Kench J., Therneau T.M. & Day C.P. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology 2007; 45(4): 846–854.