15. Dr. Bares Award, Publication

Leto

2019

Napoveduje se za

AE, AZ, BA, BE, BH, BY, CL, CN, CZ, DE, EE, FR, GB, GE, KG, KW, KZ, LT, LV, MD, MN, MY, PH, PL, QA, RU, SA, SI, SK, TM, UA, UZ, VN

Finančne nagrade

19 000 EUR