International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a.s. gradi močna partnerstva z gastroenterologi in hepatologi v vseh državah, kjer deluje. Zaradi izmenjave izkušenj strokovnjakov zahodne, srednje in vzhodne Evrope, kot tudi cele Rusije in Srednje Azije organiziramo različna strokovna srečanja, katerih namen je predstavitev najnovejših medicinskih spoznanj.

Med najpomembnejša med njimi sodi International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG ni povezano s predstavitvijo izdelkov PRO.MED.CS, pač pa se osredotoča na nove načine zdravljenja prebavnega sistema v obliki razprav v okviru predavanj in posterjev.