Dr. Bares Award

Menadžement farmaceutskog Društva PRO.MED.CS Praha a.s. objavljuje, najčešće svake dve godine, konkurs za najbolji naučni rad u oblasti gastroenterologije i hepatologije. Takmičenje se održava od 1993. god. Godine 2005. u čast osnivača i dugogodišnjeg generalnog direktora Društva i uvaženog pokrovitelja gastroenterologije dr. Rudolfa O. Baresa, takmičenje je nazvano Dr. Bares Award.