Podmínky použití

Uživatelé těchto internetových stránek (dále „Stránky“) souhlasí s tím, že tyto Stránky a jejich obsah používají na vlastní nebezpečí. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 00147893, se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále „Společnost“) je oprávněna kdykoli částečně nebo zcela tyto Stránky upravit nebo odstranit.

Rady a doporučení na Stránkách uváděné nejsou míněny jako závazné pro všechny případy. Ačkoli jsou informace zpracovány ve shodě s údaji schválenými Statním ústavem pro kontrolu léčiv, Společnost nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou neodborným postupem při užívání či zneužitím těchto informací.

Stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích stran, to však automaticky neznamená, že Společnost obsah těchto internetových stránek schvaluje. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto internetových stránek ani za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoli formě. Odkazy na další internetové stránky poskytuje pouze z důvodu rychlé a pohodlné orientace a uživatelé je navštěvují na vlastní nebezpečí.

Ochrana osobních údajů a použití souborů cookie

Stránky můžete používat, aniž byste sdělovali své osobní údaje, které vás přímo identifikují. I když mohou Stránky obsahovat odkazy na další internetové stránky, zásady ochrany osobních údajů zde popsané na jiných internetových stránkách platit nemusejí. Máte-li zájem o informace o způsobu sběru osobních údajů a jejich distribuci, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních internetových stránek.

Ke sledování a statistikám návštěvnosti Stránek je využívána služba Google Analytics společnosti Google. Informace o sběru dat v rámci této služby naleznete na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Pro přizpůsobení Stránek potřebám uživatelů a zvýšení efektivity Stránek jsou využívány soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které mohou Stránky uložit do vašeho zařízení, aby identifikovaly právě to zařízení, které se používá pro připojení ke Stránkám, anebo aby uložily informace potřebné pro fungování Stránek. Díky tomu, že můžete být při použití souborů cookie jakožto tzv. síťových identifikátorů nepřímo identifikováni, řídíme se při jejich použití příslušnými právními předpisy, které upravují podmínky zpracování osobních údajů.

Při vstupu na Stránky vás požádáme o udělení souhlasu s použitím takových souborů cookie, které nejsou potřebné pro správné a bezpečné zobrazení Stránek a slouží především pro marketingové účely Společnosti. Pokud nám takový souhlas udělíte, můžete jej kdykoli později stejným způsobem jednoduše odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování souborů cookie vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním ani možnost využití souborů cookie, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné zobrazení Stránek. Správu souborů cookie umožňují také standardní webové prohlížeče. V rámci nastavení těchto prohlížečů můžete jednotlivé soubory cookie mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Naše Společnost, která je správcem vašich osobních údajů, může tyto údaje zpřístupnit smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílejí na správě a fungování Stránek. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva dle zvláštních právních předpisů o zpracování osobních údajů, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu či jejich doplnění. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, pokud svůj souhlas odvoláte a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování, a také právo na přenesení osobních údajů zpracovávaných na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Svá práva můžete jednoduše uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře na Stránkách Společnosti. Stejným způsobem se můžete obracet na naši Společnost s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.