Obchodní partnerství

Obchodní aktivity

Léčivé přípravky nabízíme ve více než 30 zemích, a to pomocí vlastní silné sítě poboček v Evropě a Eurasijské hospodářské unii a prostřednictvím partnerů ve zbytku světa. Ruku v ruce s růstem naší společnosti hledáme příležitosti k rozšíření portfolia.

In-licensing

Klíčové terapeutické oblasti našeho působení jsou gastroenterologie, hepatologie a léky na onemocnění kardiovaskulárního systému a CNS. I když je vaše licenční nabídka mimo hlavní oblasti našeho zaměření, rádi se o ní dozvíme. Vyhledáváme nové příležitosti a jsme připraveni posoudit vše, co bude přínosem pro naše zákazníky a pacienty. Zajímáme se jak o hotové lékové formy, tak o inovativní kandidáty na léčivé přípravky v pozdním stadiu klinického vývoje.

Out-licensing

Poskytujeme licence na distribuci hotových lékových forem zákazníkům na rostoucím mezinárodním trhu. Nabízíme řadu léčivých přípravků a projekty pro licencování z našeho proprietárního i partnerského vývoje.

Distribuce a prodej

Zajímají nás exkluzivní regionální licenční a distribuční práva pro humánní léčivé přípravky (Rx a OTC) a produkty pro zdraví spotřebitele.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás

Partnerství s lékaři

Jsme přesvědčeni, že nezbytnou součástí našeho poslání je naslouchat pacientům, porozumět jejich potřebám a podpořit tak snahu lékařů, kteří nemocným svou prací každý den pomáhají.

Podporujeme aktivity vědeckých týmů a nezávislých laboratoří při vývoji inovací.

Nejnovější poznatky sdílíme s vědci a lékaři po celém světě.

International Symposium of Gastroenterology

Mezinárodní gastroenterologické sympozium (ISG) je nejvýznamnější odbornou akcí, kterou pořádáme. Cílem akce je šíření nejnovějších vědeckých a praktických lékařských informací mezi zdravotnické pracovníky. Pokrok v oboru závisí mimo jiné na schopnosti spolupracovat s ostatními a nacházet společná řešení. To je také důvod, proč se snažíme budovat pevné vazby s lékaři z celého světa ve výzkumu i praxi.

O sympoziu

Dr. Bares Award

Dr. Bares Award je mezinárodní ocenění udělované za nejlepší články o experimentálních projektech nebo klinické praxi v gastroenterologii a hepatologii. Tuto soutěž pořádáme od roku 1993, obvykle každé dva roky. Současné jméno získala v roce 2005 k uctění památky svého zakladatele Dr. Rudolfa O. Barese, dlouholetého generálního ředitele společnosti a odborníka, který významně přispěl k rozvoji gastroenterologie.

O soutěži

Mezinárodní akce a podpora odborných společností

Pravidelná setkání s lékaři z celého světa jsou inspirativní. Bez intenzivní výměny zkušeností by byl pokrok ve výzkumu a léčbě řady onemocnění mnohem pomalejší. Také proto jsme dlouhodobým partnerem Učené společnosti ČR, finančně podporujeme vybrané odborné akce a aktivně se jich účastníme. Mezi tyto akce patří například United European Gastroenterology Week nebo International Liver Congress. Jsme rovněž hlavním partnerem mezinárodní akce WGO Gastro Prague.