Napište nám

Odborník ve zdravotnictví

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci nebo neúčinnost přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz. Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře

Údaje o osobě podávající hlášení

Hlášení podezření nežádoucího účinku podává
Můžeme kontaktovat lékaře?

Kontakt na ošetřujícího lékaře

Údaje o pacientovi

Pohlaví

Nežádoucí reakce

Přípravek podezřelý z nežádoucí reakce

Opakované užití přípravku
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s řešením případu potenciálního nežádoucího účinku léčivého přípravku budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících bezpečnost léčivých přípravků a farmakovigilance, a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné řešení případů podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, které v nezbytných případech zahrnuje také potřebu získat od Vás doplňující informace o konkrétním podezření. Vaše osobní údaje mohou být dále předány příslušným dozorovým zdravotnickým orgánům za účelem dodržení příslušných zákonných povinností. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo uplatnit u správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakty

Spojit se s námi můžete prostřednictvím kontaktního formuláře výše nebo na některé z uvedených adres. Pro veškerou poštovní korespondenci prosím používejte tuto korespondenční adresu: P. O. BOX 157, 140 21 Praha 4.

Sídlo

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 377/1
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

datová schránka: cdhfuep

Office

PRO.MED.CS Praha a.s.

Za Brumlovkou 1559/5
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

tel: +420 241 013 111
fax: +420 241 013 412
email: promed@promedcs.com

PRO.MED.CS Praha a.s. je od 1. 2. 1989 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3. IČ: 00147893, DIČ: CZ00147893.
"/>