Napište nám

Odborník ve zdravotnictví

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci nebo neúčinnost přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Údaje o osobě podávající hlášení

Hlášení podezření nežádoucího účinku podává
Můžeme kontaktovat lékaře?

Kontakt na ošetřujícího lékaře

Údaje o pacientovi

Pohlaví

Nežádoucí reakce

Přípravek podezřelý z nežádoucí reakce

Opakované užití přípravku
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s řešením případu potenciálního nežádoucího účinku léčivého přípravku budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících bezpečnost léčivých přípravků a farmakovigilance, a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné řešení případů podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, které v nezbytných případech zahrnuje také potřebu získat od Vás doplňující informace o konkrétním podezření. Vaše osobní údaje mohou být dále předány příslušným dozorovým zdravotnickým orgánům za účelem dodržení příslušných zákonných povinností. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo uplatnit u správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakty

Spojit se s námi můžete prostřednictvím kontaktního formuláře výše nebo na některé z uvedených adres. Pro veškerou poštovní korespondenci prosím používejte tuto korespondenční adresu: P. O. BOX 157, 140 21 Praha 4.

Sídlo

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 377/1
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

datová schránka: cdhfuep

Office

PRO.MED.CS Praha a.s.

Za Brumlovkou 1559/5
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

tel: +420 241 013 111
fax: +420 241 013 412
email: promed@promedcs.com

PRO.MED.CS Praha a.s. je od 1. 2. 1989 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3. IČ: 00147893, DIČ: CZ00147893.
"/>

Kontaktujte nás v jednotlivých zemích

Jsme aktivní ve více než třech desítkách zemí světa.

Vyberte ze seznamu níže zemi, v níž chcete naši společnost kontaktovat.