Dr. Bares Award

Zarząd spółki farmaceutycznej PRO.MED.CS Praha a.s. ogłasza zazwyczaj raz na dwa lata konkurs na najlepszą pracę naukową z dziedziny gastroenterologii i hepatologii. Konkurs organizowany jest od 1993 roku, w 2005 roku został nazwany na cześć jego pomysłodawcy, długoletniego dyrektora generalnego firmy, zasłużonego na polu gastroenterologii Dr. Rudolfa O. Baresa – Dr. Bares Award.