International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a.s. stara się budować silne związki partnerskie pomiędzy gastroenterologami i hepatologami we wszystkich krajach, które są miejscem działania Spółki. W celu wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z zachodniej, środkowej i wschodniej Europy oraz Rosji i Azji Środkowej organizujemy i sponsorujemy spotkania specjalistyczne prezentujące najnowsze osiągnięcia medyczne.

Do najbardziej znaczących należy International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG nie ma związku z propagacją produktów PRO.MED.CS, ale jest zamierzone na prezentowanie nowych sposobów leczenia chorób układu żołądkowo-jelitowego za pomocą serii wykładów i prezentacji.