Zgłaszanie działania niepożądanego

Kontakt
Informacje o preparacie leczniczym
Prosimy podać postać leku, moc, dawkowanie preparatu, okres przyjmowania (od – do), numer serii, inne preparaty lecznicze lub suplementy diety przyjmowane przez użytkownika
Informacje o działaniu niepożądanym

* - Pola obowiązkowe

Wysyłając zgłoszenie działań niepożądanych, upoważnia Pani/Pan, Spółkę PRO.MED.CS Praha a.s., REGON: 00147893, z siedzibą: ul. Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, do przetwarzania Państwa danych osobistych. Więcej informacji tutaj, proszę kliknąć.