11. Dr. Bares Award

Rok

2011

Vyhlasuje sa pre

CZ, SK, PL, RU, LT, LV, EE, AZ, UZ, KG, UA, BY, BA, GE, KZ, MD, SI, SR

Finančné ocenenie

19 000 EUR

Hodnotiaca komisia

Petr Dítě (CZE), Vladimir Trofimovich Ivashkin (RUS), Miodrag Krstić (SRB), Limas Kupchinskas (LTU, LVA, EST), Tomica Milosavljević (SRB), Peter Mlkvý (SVK), Aleksandar Nagorni (SRB), Leszek Paradowski (POL), Nataliya Nikolayevna Silivochnik (BLR), Yuriii Mironovich Stepanov (UKR), Ion Vasile Tibirna (MDA), Yelena Borisovna Zueva (UZB).

Medzinárodná komisia

Jan Kotrlík (CZE), Limas Kupchinskas (LVA), Leszek Paradowski (POL), Aleksandar Nagorni (SRB), Lubomir Jurgos (SVK), Yuriy Mironovich Stepanov (UKR), Yelena Borisovna Zueva (UZB).

Víťazné práce

1. miesto

Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, Polkowski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Zwierko M, Rupinski M, Nowacki MP, Butruk E. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362 (19): 1795–1803.

2. miesto

Hucl T, Benes M, Kocik M, Krak M, Maluskova J, Kieslichova E, Oliverius M, Spicak J. A novel double-endoloop technique for natural orifice transluminal endoscopic surgery gastric access site closure. Gastrointest Endosc 2010; 71 (4): 806–811.

3. miesto

Szuster-Ciesielska A, Plewka K, Daniluk J, Kandefer-Szerszen M. Zinc supplementation attenuates ethanol- and acetaldehyde-induced liver stellate cell activation by inhibiting reactive oxygen species (ROS) production and by influencing intracellular signaling. Biochem Pharmacol 2009; 78 (3): 301–314.

Ceremoniálu předávání cen vítězům 11. ročníku soutěže Dr. Bares Award bylo přítomno 325 gastroenterologů

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže Dr. Bares Award proběhlo 2. června 2012 na večeru v Taškentu.

11. ročníku soutěže Dr. Bares Award se zúčastnili odborníci z Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Gruzie, Kazachstánu, Moldávie, Litvy, Lotyšska, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Uzbekistánu. Účastníci představovali svoje vědecké práce v podmínkách velké konkurence a prošli třístupňovým hodnocením. Sedmičlenná mezinárodní komise expertů vybírala nejlepší práce na základě přísných soutěžních kritérií. Vítězům osobně předal diplomy a cenu Dr. Bares Award od společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. předseda mezinárodní komise doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. a generální ředitel společnosti Dkfm. Thomas Bares.

Třetí místo získala prof. Jadwiga Daniluk z polského Lublinu (Szuster-Ciesielska A, Plewka K, Daniluk J, Kandefer-Szerszen M. Zinc supplementation attenuates ethanol- and acetaldehyde-induced liver stellate cell activation by inhibiting reactive oxygen species (ROS) production and by influencing intracellular signaling. Biochem Pharmacol 2009; 78 (3): 301–314). Odměnu převzala hlavní autorka oceněné práce dr. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Výsledky této práce ukázaly, že dodatečný příjem zinku inhibuje etanolem a acetaldehydem indukovanou aktivaci HSC buněk (hepatic stellate cells), působí antioxidačně a zasahuje do procesů signální transdukce. Díky schopnosti inhibovat několik markerů HSC aktivace se zinek jeví jako perspektivní látka pro antifibrotickou kombinační terapii.

Druhé místo získal účastník z České republiky MUDr. Tomáš Hucl Ph.D. (Benes M, Kocik M, Krak M, Maluskova J, Kieslichova E, Oliverius M, Spicak J. A novel double-endoloop technique for natural orifice transluminal endoscopic surgery gastric access site closure. Gastrointest Endosc 2010; 71 (4): 806–811). Při endoskopické technice NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) se velmi často využívá vstup transgastrický, jehož bezpečné uzavření nebylo doposud vyřešeno. Autoři této práce prokázali, že uzavření řezu žaludeční stěny jimi zvolenou tzv. double endoloop technikou je jednoduché, bezpečné a efektivní, a může tak přispět k všeobecnému přijetí a rozšíření NOTES v klinické praxi.

První místo získal nejmladší účastník MUDr. Michal F. Kaminski z Polska (Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, Polkowski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Zwierko M, Rupinski M, Nowacki MP, Butruk E. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362 (19): 1795–1803). Práce se zabývá ověřením stupně validity zvolených indikátorů kvality screeningové kolonoskopie a sleduje souvislost s intervalovým karcinomem. Bylo prokázáno, že především četnost kolonoskopické detekce adenomatozních lézí je indikátorem kvalitně provedené kolonoskopie a je možno ji chápat jako nezávislý faktor rizika intervalového karcinomu. Výsledky ohodnocené práce jsou dalším významným krokem v průběžném zdokonalování screeningového programu pro kolonorektální karcinom.

Gulnara Nussipakynova, Medical Coordinator

Fotogaléria 11. Dr. Bares Award

The first prize at the international competition Dr. Bares Award 2011 was taken over by Dr. Michal Kamiński (on the left) from the hands of the Managing Director of PRO.MED.CS Praha a.s. Dkfm. Thomas Bares (in the middle) and the chair of the international committee Assoc. Prof. Jan Kotrlík, MD, Ph.D. (on the right).
The winners of the prestigious Dr. Bares Award 2011 competition represent the young generation of gastroenterology. From the left: Dr. Michał Kamiński (1st place), Dr. Agniezska Szuster-Cieselska (3rd place) and Dr. Tomáš Hucl (2nd place).