Dr. Bares Award

Vedenie farmaceutickej spoločnosti PRO.MED.CS Praha a.s. pravidelne v dvojročných intervaloch vyhlasuje súťaž o najlepšiu vedeckú prácu z oborov gastroenterologie a hepatologie. Súťaž je vyhlasovaná od roku 1993. V roku 2005 bola pri príležitosti uctenia pamiatky jej zakladateľa, dlhoročného generálneho riaditeľa spoločnosti a významného priaznivca gastroenterologie Dr. Rudolfa O. Baresa, pomenovaná Dr. Bares Award.