7. International Symposium of Gastroenterology

Dátum

od 09. 5. 2008 do 10. 5. 2008

Miesto

Tallinn, Estónsko

Krajiny

AND, BLR, BIH, CZE, EST, GEO, LTU, LVA, MDA, POL, RUS, SRB, SVK, ESP, UKR, UZB

Počet účastníkov

301

Témy

How to diminish the mortality from cancer in gastroenterology

Program

Siedme International Symposium of Gastroenterology, odborne garantované Českou gastroenterologickou spoločnosťou, sa uskutočnilo v Tallinne (Estónsko). Hlavnou témou sympózia boli možnosti včasnej diagnostiky a následnej terapie nádorov zažívacieho traktu vrátane nádorov sleziny. Včasná diagnostika je stále metodologicky determinovaná a z pohľadu liečby majú štádiá ochorenia veľký vplyv na úspešnosť terapie. Prednášky renomovaných odborníkov z Českej republiky, Španielska, Poľska a Slovenska doplnili interaktívne diskusie. Na konci každého bloku boli prezentované kazuistiky alebo za použitia videa demonštrované napr. použité endoskopické postupy liečby. Zazneli skúsenosti z praxe a poznatky užitočné pre ďalšie vzdelávanie a prax.

Fotogaléria ISG 2008