International Symposium of Gastroenterology

PRO.MED.CS Praha a.s. buduje silné partnerské vzťahy s gastroenterológmi a hepatológmi vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Za účelom výmeny skúseností odborníkov západnej, strednej a východnej Európy, ale i celého Ruska a Strednej Ázie organizujeme a sponzorujeme rôzne odborné stretnutia zamerané na prezentáciu najnovších lekárskych poznatkov.

K najvýznamnejším z nich patrí International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG nie je spojené s prezentáciou prípravkov PRO.MED.CS, ale je zamerané na prezentáciu nových spôsobov liečby gastrointestinálneho systému formou diskutovaných prednášok a posterov.